Võlgnikule

VõlgnikuleKui Teie võlgnevus on antud menetlemiseks inkassofirmale AP Inkasso OÜ või olete saanud meilt inkassonõudekirja ja soovite saada lisainformatsiooni, siis selleks on võlgnikule alljärgnevad võimalused:

Kuna meile kirjutab väga palju inimesi, siis vastame Teie e-kirjale esimesel võimalusel, aga hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
Kui Teil ei ole võimalik kogu summat nõutud aja jooksul korraga tasuda, siis on võimalus sõlmida meiega kirjalik maksegraafik.

Kui sissenõue on tunnustatud jõustunud kohtuotsusega, arestitakse kohtutäituri poolt Teie vara ning see müüakse enampakkumisel. Ajaliselt võib sissenõudmine kesta kuni 30 aastat.

Maksegraafik võlgnikule

Maksegraafiku sõlmimiseks tuleb võtta ühendust inkasso@apinkasso.ee

Maksegraafiku sõlmimise tingimused:

  • Maksegraafiku sõlmimisega kaasneb võlgnikule ühekordne maksegraafiku sõlmimise tasu.
  • Maksegraafiku taotlus jõustub peale meiepoolse kirjaliku kinnituse ja maksegraafiku väljastamist.
  • Taotlusele vastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Maksegraafiku taotluse esitamine ei peata inkassomenetlust!

Tagajärjed võlgnevuse mitte tasumisel

AP Inkasso võlanõude eiramisega suurenevad kulud, lisanduvad intress, leppetrahv, viivised ja sissenõudmise kulu.

Tsiviilhagi korras  lisanduvad veel kulud nagu riigilõiv, õigusabikulud, kohtutäituri tasud jt.

Teist kui võlgnikust ja ebausaldusväärsest isikust teatakse avalikult, sealjuures Teie tuttavaid, lähedasi, koostööpartnereid, pankasid, liisingfirmasid jne.

Teated Teist kui võlgnikust meie kasutatavates andmebaasides võivad kahjustada Teie mainet ja usaldusväärsust ning vähendada tulevikus krediidi saamist ja piirata äritegevuse võimalusi. Andmebaasidesse sisestatud info on avalik 7 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

 

Top