Varapõhine inkasso

AP Inkasso nõuab volituse alusel välja Kliendile kuuluva kolmandate isikute valduses oleva kinnis- või vallasvara. Teenustasu on protsentuaalne summa vara väärtusest ning kuulub tasumisele peale vara üleandmist.

Arhiivis
Top