Taustauuringute koostamine

Taustauuringute koostamisel hindame võlgniku olukorda ning selgitame välja millest on tekkinud makseraskused. Seejärel anname Teile soovitused võlgnikuga suhtlemisel ja koostöö tegemisel.

Teostame ka erinevat tüüpi taustuuringuid ja krediidiriskide hindamist nii Eesti kui välisfirmade kohta. Teeme omapoolse krediidihinnagu ning ettepanekud tulevaseks koostööks.

Vaata ka teenuseid: krediidihaldus

Arhiivis
Top