Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk).

Maksekäsu menetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Nõude suurus maksekäsu kiirmenetluses ei või ületada 6400 eurot ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.

Arhiivis
Top