Krediidihaldus

Monitoorime teie firma klientide arvete tasumist. Arve või nõude tasumata jätmise põhjuseid võib olla mitmeid – Klient on selle unustanud, ei pea seda teatud ajahetkel primaarseks või halvimal juhul võib tegu olla lausa pahatahtlikkusega. Nõude tähtajaks tasumata jätmise korral saadame Teie nimel välja meeldetuletusi.

Teil, kui võlausaldajal on oluline teadvustada, et:

  • raha ootamine on kulukas,
  • võlgnikule tuleb nõuet meelde tuletada,
  • kreeditori, kes ei tegele oma võlglastega süstemaatiliselt, ei eelistata arvete korrapärasel maksmisel ja nende arveid tasutakse sageli viimases järjekorras.

Krediidihaldus on oluline

Eelmainitud põhjustel on krediidihaldus ettevõttele äärmiselt oluline. Kombineerime meeldetuletuste kirjalikku saatmist, võlgnikule helistamisega ja SMS-ide saatmisega. Juhul kui võlgnik ei reageeri meeldetuletustele, suuname tasumata nõude võlgnevuse sissenõudmise etappi.

Arhiivis
Top