Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Kohtuväline võlgade sissenõudmine ehk inkassomenetlus on end praktikas võlausaldajale tõestanud kui kiireim ning tõhusaim viis võlgade sissenõudmiseks. Klient sõlmib AP Inkasso OÜ-ga kliendilepingu, mille alusel alustab AP Inkasso volitatult debitoorse võlgnevuse sissenõudmismenetlust. Teenustasu tasub Klient ainult siis kui võlgnevus on reaalselt tagastatud. Teenustasuks on kokkulepitud protsent nõudest.

Lähtume inkassomenetluses järgnevates sammudest:

  1. Võlateatiste saatmine posti, faksi, e-kirja ning ka SMS-i teel;
  2. Võlgnikuga suhtlemine telefoni teel;
  3. Vajadusel kohtutakse võlgnikuga;
  4. Võlgnikule koostatakse vajadusel ja Kliendi heakskiidul maksegraafik;
  5. Võlgniku andmed avalikustatakse Krediidiinfo AS maksehäireregistris

Vaata ka teenuseid: maksekäsu kiirmenetlus ja võlgade sissenõudmine

Arhiivis
Top