Dokumentatsiooni haldus

Võlglaste tekke minimaliseerimiseks tuleb komplekteerida korrektne alusdokumentatsioon. Praktika kõneleb, et paljud võlgnevused on raskesti sissenõutavad, kuna ettevõtja on dokumentatsiooni koostamise juures tähelepanuta jätnud nüansid mis võimaldaksid hilisemate võlgnikega palju efektiivsemalt tegeleda.
AP Inkasso soovib tõsta inimeste finantsteadlikkust läbi ajakohaste lepinguvormide pakkumise, mis käivad käsikäes võlaõigusseaduse ning teiste kehtivate seadustega.

Arhiivis
Top